Entrance Mode

 • Neelanjan Dutta
 • Yash Panjrath
 • Himanshu Girdhar
 • Rajat Seth
 • Aditi Singh
 • Varsha Surana
 • Nihal Mehta
 • Anand Thirwani
 • Pahur Jain
 • Daanish Padha
 • Vasuki Nandan Mannem
 • Kuldeep Singh
 • Gunit Singh
 • Sanchita Jain
 • Anubha Agarwal
 • Sakshi Jain
 • Sudhanshu Goyal
 • Sugandha Jindal
 • Naveena Seth
 • Radhika Singh Gehlot
 • Priya Mehrishi
 • Monika Yadav
 • Darshana Sunoj
 • Monika Yadav
 • Isha Barak
 • Akash Deep
 • Kumar Shubham
 • Sunil Kumar
 • Dasharam Kumar
 • Abhishek Palasia
 • Prashant Kumar
 • Jagdish Konthoujam
 • Garima Nadar
 • Snehil
 • Sourya Mitra Chowdhari
 • Namita Sharma
 • Manvika Gulati
 • Mahak Goel
 • Kriti Jain
 • Isha Barak
 • Dinank Chitkara
 • Debasmita Padhi

Merit Mode

 • Anubha Agarwal
 • Pahur Jain
 • Nihal Mehta
 • Aditi Singh
 • Sugandha Jindal
 • Aashay Bansal
 • Gurlin Kochar
 • Manvika Gulati
 • Sonal Jiandani
 • Kritika Sharma
 • Debasmita Padhi
 • Ayushi Gaur
 • Apoorva Babbar
 • Subhashree Banarjee
 • Isha Barak
 • Yogita Yadav
 • Gargi Rao
 • Anithasree Athiyaman
 • Meghna Yadav
 • Happy Yadav
 • Rakesh Ranjan
 • Nikhil Yadav
 • Swastika Yadav
 • Pummy Yadav
 • Prashant Kumar
 • Jagadish Konthoujam
 • Abhishek Palasia
 • Merian Tete
 • Garima Nadar
 • Sanchit Arora
 • Rajat Seth
 • Kanika Bhatt
 • Rishika Jain
 • Sudhanshu Goyal
 • Sonal Gambhir
 • Charu Yadav
 • Ajitesh Kumar
 • Dasharam Kumar
 • Sonu Kumar
Frequently Asked Questions