Interview Calls

 • Sugandha Jindal
 • Somdatta Basak
 • Indraneel Dutta Baruah
 • Aashay Bansal
 • Nihal Mehta
 • Neelanjan Datta
 • Rajat Seth
 • Narasimha Kulkarni
 • Anand Thirwani
 • Yash Panjrath
 • Amitoj Singh
 • T V Ninan
 • Aditya Pathak
 • Himanshu Girdhar
 • Vasuki Nandan Mannem
 • Manvika Gulati
 • Arka Mukhopadhyay
 • Subhashree Banerjee
 • Ratanpriya Agarwal
 • Garima Nadar
 • Jagdish Konthoujam
 • Prashant Kumar
 • Preet Goenka
 • Ajitesh Kumar
 • Sudhanshu Goyal
 • Deepanshi Agarwal
 • Snehil
 • Aishwarya Deshana Jain
 • Nitigya Anand
 • Krati Chitranshi
 • Dinank Chitkara
 • Ashwin Bajaj
 • Vedanshi Nevatia
 • Priya Mehrishi
 • Aditi Singh
 • Saketh Chepuri
 • Krutika Kasal
 • Ritika Bansal
 • Vishal Kumar Rai
 • Yogita Yadav
 • Sourya Mitra Chaudhary
 • Aashima Sinha
 • Surabhi Somya
 • Kumar Dasharam
 • Shaktika
 • Stanzin Tashi

Final List

 • Somdatta Basak
 • Amitjot Singh
 • Narsimha Kulkarni
 • Nihal Mehta
 • Sugandha Jindal
 • Neelanjan Dutta
 • Indraneel  Dutta Baruah
 • Aditya Pathak
 • Parshant Kumar
 • Stanzin Tashi
 • Dinank Chitkara
 • Subhashree Banerjee
 • Yash Panjrath
 • Aashay Bansal
 • Sudhanshu Goyal
 • Ashwin Bajaj
Frequently Asked Questions